michalcerny.net

ZADÁNÍ NA SEMINÁŘE do předmětů OBP - Obchodní právo 2/3
Licenční podmínky užití prezentací- čtěte pozorně, prosím: Máte neexkluzivní právo užití (licenci) děl zpřístupněných na webu michalcerny.net pouze pro studijní účely v rámci magisterského studijního programu oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tato díla NESMÍTE distribuovat prostřednictvím Internetu ani je jinak šířit v elektronické nebo tištěné formě, kromě distribuce výhradně Vašim kolegům - studentům Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. ROVNĚŽ NESMÍTE tato díla zpřístupnit na síti Internet na jiném místě, výhradním a jediným místem pro jejich stažení je michalcerny.net Tato díla NESMÍTE ROVNĚŽ POUŽÍT za účelem zisku nebo podnikání pro sebe nebo třetí osobu, a to bez ohledu na jejich elektronickou nebo listinnou podobu. NEZAPOMEŇTE, že tato díla požívají ochrany autorským právem. Pokud souhlasíte s podmínkami shora uvedenými, můžete tato díla ZDARMA stahovat. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, je stahování děl a jejich užití protiprávní.  | Licence conditions: You have non exclusive right to use (licence) published presentations for your study purposes on Faculty of Law Palacky Univesity in Olomouc (CZ) ONLY. You MAY NOT distribute them through the Internet (except distribution to your colleagues in Erasmus - Socrates Course), you MAY NOT place them on the other web/place in the Internet. You MAY NOT use them in either electronic or printed version for any kind of profit or business (realized by/for you/third parties). DO NOT FORGET the presentations are subject to copyright law.  If you agree with all conditions mentioned above - feel free to donwload files and do that. Otherwise any download and/or further use is illegal.

zadání na semináře jsou na této stránce | - : > studijní materiály vlastní zde - : >- : > odkaz na texty kolegů zde - : > |

2007/08
Zadání: AS + Kontraktace - prezentaceVýpis z obchodního rejstříku k tématu

Zadání: Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví & Smlouva o tichém společenství + Výpisy z databází ochranných známek (TCHECOMALT)  + Výpis z databáze ochranných známek k tématu + Příklady zveřejnění zápisu licence do rejstříku ochranných známek ve Věstníku úřadu průmyslového vlastnictví

- : > Studijní materiály k licenční smlouvě a ke smlouvě o tichém společenství naleznete zde - : >

Materiály k tématu Obchodní závazkové vztahy teoreticky i prakticky

Zadání k seminárnímu tématu Kupní smlouva

2006/07
SRO - zadání na seminář


- : > ZPĚT na všechny studijní materiály
-- :: >> ZPĚT na hlavní stránku


(C) 2005-2007  Michal Černý Ph.D.