Webový depozitář e-knih Iuridicum Olomoucense o.p.s.
e-kniha: Olomoucké dny soukromého práva (VII/2017).

pdf:ODSP17 Ondřej Šmíd - Radka Vacová roz. Demjanová (eds). Olomoucké dny soukromého práva (VII/2017).
Elektronická kniha, která byla sestavena v návaznosti na vědeckou konferenci Olomoucké dny soukromého práva (VII/2017). Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje 21 kapitol/příspěvků od 22 autorů  (Lukáš Aldorf, Sabina Čamdžićová, Karolína Kutnarová, Tereza Mimrová, Lucie Kachramanová, Robert Šimek, Iveta Talandová, Adam Talanda, Jan Dohnal, Zdeňka Kajliková, Martina Kopcová, Miroslav Galvas, Renáta Havelková, Barbora Hudková, Marek Ivančo, Petra Juřátková, Martina Küchlerová, Drahomíra Němcová, Viliam Poništ, Marek Zeman, Róbert Dobrovodský, David Mařádek).

Recenzovali: Ondřej Šmíd, Martin Kornel, Róbert Dobrovodský, Petr Sedlák, Radka Vacová roz. Demjanová.
E-kniha je ke stažení zdarma. Vyberte vhodný formát a stáhněte kliknutím na odkaz pod obálkou.pdf


PDF: Univerzalita. Univerzální formát (Adobe - Windows PC, Android, Apple). Ke čtení prostřednictvím software Adobe Acrobat Reader.


pdf:ODSP17

stáhnout e-knihu ve formátu PDF zde
Tato stránka je součástí dočasného webového depozitáře obecně prospěšné společnosti Iuridicum Olomoucense o.p.s., se sídlem: Olomouc, třída 17.listopadu 8, 77900. IČ 25837168. Společnost je zapsána v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. O.68.