Webový depozitář e-knih Iuridicum Olomoucense o.p.s.
e-kniha: 2017 : VYBRANÉ VÝZVY V PRÁVU SOUTĚŽNÍM A V ČESKÉM PRÁVU OBCHODNÍCH KORPORACÍ
Černý, M. - Petr, M. - Dostal, O. - Zorková, E. - PŁonková, D. - Dohnal, J. - Kajliková, Z.. 2017 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém právu obchodních korporací.
Kolektivní monografie - elektronická kniha, která byla sestavena z kapitol, v jejichž textu autoři rozebírají aktuální výzvy v právu soutěžním nebo v českém právu obchodních korporací.
Seznam kapitol:
1. PETR, Michal. Paralelní aplikace národního a unijního soutěžního práva.
2. DOSTAL, Ondřej. Institut závazků v praxi Evropské komise při prosazování práva hospodářské soutěže Evropské unie v energetickém sektoru.

3. ZORKOVÁ, Eva. Relevantní trh a jeho vymezení.
4.
ČERNÝ, Michal. Elektronická komunikace v českých obchodních korporacích de lege ferenda.
5. DOHNAL, Jan. Pravidlo podnikatelského úsudku jako skutečná ochrana kvalifikovaného jednání statutárního orgánu.
6. PŁONKOVÁ, Dorota. Tzv. 100eurová společnost a její uplatnění v praxi.
7. KAJLIKOVÁ, Zdeňka. Výše vypořádacího podílu: Vliv dispozitivní úpravy na vymahatelnost pohledávky oprávněného ve výkonu rozhodnutí nažízeném postižením podílu.
Recenzovali: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol Ph.D. 

E-kniha je ke stažení zdarma. Pokračujte výběrem e-knihy ve vhodném formátu - pro stažení klikněte na obal nebo link níže.

       
pdf


PDF: Univerzalita. Univerzální formát (Adobe - Windows PC, Android, Apple). Ke čtení prostřednictvím software Adobe Acrobat Reader.
stáhnout e-knihu ve formátu PDF zde


Tato stránka je součástí dočasného webového depozitáře obecně prospěšné společnosti Iuridicum Olomoucense o.p.s., se sídlem: Olomouc, třída 17.listopadu 8, 77900. IČ 25837168. Společnost je zapsána v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. O.68.